Kraniosakrálna terapia je veľmi jemná, neinvazívna, manuálna dotyková terapia slúžiaca k zlepšeniu funkcie fyziologického telesného systému, ktorý býva označený ako kraniosakrálny systém. Prostredníctvom práce s kraniosakrálnym rytmom sa stimulujú samoregulujúce sily v tele človeka a tým prirodzená schopnosť človeka uzdraviť sa. Počas ošetrenia dochádza k hlbokému uvoľneniu, ktoré vytvára priestor pre hlboký duševný kľud. Táto terapia pôsobí na vyváženie autonómneho nervového systému, zlepšuje odbúranie stresu a imunitu, pôsobí pri migrénach, depresiách, posttraumatických stavoch, bolestiach hlavy, šije, chrbtice. Pôsobí na vitalizáciu orgánov a celého organizmu.