Reflexná masáž patrí do skupiny liečebných metód. Jej technika je odvodená z klasickej masáže. Liečebný účinok sa dosahuje prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží, fascii, svaloch a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou. Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t.j. odstránime ťažkosti vyvolané ochorením.